GDPR a COOKIES

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „ GDPR” ) je Martin Horák IČ 72903759 se sídlem Pardubice – Staré Čivice,

Dubánkova 181, PSČ 53006 ( dále jen: „ správce“ ).

2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované

nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1


1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo

osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší

objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a

údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


● plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst.

1 písm. b) GDPR,

● oprávněný zájem správce na poskytování přímého

marketingu (zejména pro zasílání

Podmínky ochrany osobních údajů

písm. f) GDPR,

page2image1369623760

● Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování

přímého marketingu (zejména pro


zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6

odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží

nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

● vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi

Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,


3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu

rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje smluvního vztahu).

● po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení
page2image1369724336

● po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

1

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

page3image1266222672

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

page3image1266368736

● podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,


2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do

země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. COOKIES

1. Na našich internetových stránkách používáme soubory „cookies“ proto, abychom návštěvníkům poskytli větší pohodlí při jejich prohlížení. Soubory „cookies“ (v doslovném překladu „sušenky“) jsou malé textové soubory, které Internetové Stránky

vytvoří ve Vašem zařízení v momentě, kdy na ně vstoupíte.

2. Naše internetové stránky používají jak tzv. „session cookies“, tak i tzv. „persistent cookies“.

● Session cookies umožňují listovat jednotlivými záložkami našich stránek a pamatují si jakoukoliv informaci, kterou zde zadáte. Session cookie se automaticky smaže v okamžiku, kdy prohlížeč zavřete, nebo krátce poté.

page3image1266469936

● Persistent cookies umožňují těmto internetovým stránkám pamatovat si Vaše preference a nastavení pro Vaši příští návštěvu a díky nim se např. nemusíte neustále přihlašovat.


Persistent cookies po určitém nastaveném čase automaticky

vyprší.

3. Naše internetové stránky používají cookies, které:

● zlepšují výkon Internetových Stránek tím, že sbírají informace o způsobu, jakým je návštěvníci používají (např. které záložky jsou nejvíce navštěvované).

● zvyšují funkčnost Internetových Stránek a přibližují je Vám tím, že nám umožňují si pamatovat Vaše dřívější volby. Tyto informace nicméně nejsou používány k Vaší identifikaci ani k zapamatování si toho, kde jste na internetu byli.

● umožňují některým nástrojům pracovat, poskytují opatření proti spamům a také přístup k věkově omezenému obsahu; a

● umožňují některým našim dodavatelům poskytovat služby, které ve vztahu k Internetovým Stránkám poskytují v našem zastoupení.

4. „Cookies“ nejsou viry. Jsou to pouze textové soubory, které neobsahují žádný program a vzhledem k tomu se ani nedají spustit jako program. Soubor „cookies“ se nemůže sám kopírovat a rozesílat po internetové síti. Váš internetový prohlížeč je však při každé návštěvě odešle Internetové Stránce, ke které patří, a ta se pak v internetovém prohlížeči zobrazí ve Vašem nastavení.

5. Pomocí souborů „cookies“ dokážeme v obecné rovině také zaznamenávat statistické údaje o chování návštěvníka těchto Internetových Stránek. Díky tomu je můžeme cíleně přizpůsobovat Vašim zájmům a požadavkům.

6. „Cookies“ nám pomáhají při identifikaci zvlášť populární či problémové části Internetových Stránek, není je ale možné spojit s konkrétním uživatelem.

7. Soubory „cookies“ dále využíváme i pro účely Vaší autentizace, tedy pro to, abychom jejich prostřednictvím eliminovali nutnost zadávání identifikačních údajů o Vaší osobě při každém dalším Vašem vstupu na Internetové Stránky. Současně je používáme i pro účely uzpůsobení Internetových Stránek dle Vašich potřeb, tedy např. pro to, aby se Vám Internetové Stránky nadále zobrazovaly ve Vámi zvoleném jazyce či v určité grafické úpravě.

2
8. Tyto Internetové Stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů „cookies“, je však možné, že některé jejich funkčnosti budou omezené a komfort používání se sníží. Většina prohlížečů tyto soubory akceptuje automaticky, jejich ukládání je však možno zabránit tak, že v nastaveních prohlížeče zvolíte možnost „neakceptovat cookies“. Soubory „cookies“, které se na Vašem zařízení již uložily, můžete také kdykoliv vymazat. Přesné nastavení této funkce zjistíte pomocí „nápovědy “Vašeho prohlížeče.

9. Používáním Internetových Stránek vyjadřujete souhlas s použitím souborů „cookies“ výše uvedeným způsobem.

VII. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

GDPR.
● právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

● právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

● právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15

page5image1531745504

GDPR,


● právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,

popřípadě omezení zpracování dle čl. 18

● právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

page5image1531766048

a


● právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

page6image1531239520

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a

organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí hesla, antivirového programu a záloh.

page6image1531478832

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Na našich pobočkách můžete platit platebními kartami.

Víme, že jste na tento druh platby zvyklí a tak jsme vyšli všem našim zákazníkům vstříc. Na všech našich pobočkách můžete platit bezkontaktně platebními kartami. 

Masarykovo náměstí 34
Chrudim 537 01

Provozní doba:
Pondělí – Pátek: 8:00 – 15:00

Pardubická 1495
Přelouč 535 01

Provozní doba:
Pondělí – Pátek: 8:00 – 13:00

Jana Palacha 1253, 530 02 Pardubice
( naproti zastávce Gorkého)

Provozní doba:
Pondělí – Pátek: 8:00 – 15:00

Potřebujete pomoci? Volejte naši nonstop službu +420 776 86 86 00

Pohřebnictví a kamenictví.

Důstojné rozloučení s Vaším blízkým.

Dlouholeté a odborné zkušenosti za přijatelné ceny.

Naše pobočky:

Jana Palacha 1253, 530 02 Pardubice
( naproti zastávce Gorkého)
Pondělí – Pátek: 8:00 – 15:00

Masarykovo náměstí 34
Chrudim 537 01 
Pondělí – Pátek: 8:00 – 15:00

Pardubická 1495
Přelouč 535 01
Pondělí – Pátek:  8:00 – 13:00